Avslag på överklagan – Skanskas deponiplaner i Gunnilse

Domstolen avslog vår överklagan!

Men eftersom BGU verkar för att stoppa nya och avveckla befintliga naturstörande och miljöbelastande verksamheter i området så kommer vi att överklaga dessa planer på nyetablering och utvidgning av deponierna i Gunnilse.

Klicka på bilden/dokumentet nedan för att ladda ner och läsa Mark- och miljödomstolens utlåtande.

Vill du vara med och hjälpa till? Skicka ett mejl till centrum@bergum-gunnilse.se