Stort intresse för Berättarkvällen!

Berättarkvällen gav aha-upplevelser för ett fyrtiotal gäster, alla med olika anknytning till bygden.

”Bergumsgården” engagerade igår torsdag 18 november föreningen Museet i Stationshuset för en Berättarkväll.
Museets ordförande Lena Hansson fortsatte där förra avsnittet avslutades den 28 oktober och alla väntade med stor spänning på kvällens innehåll.

Foto från början av och mitten av 1900-talet förflyttade oss snabbt till ” Förr” och dessa foto visualiserade för oss hur utvecklingen i bygden har skett.

På 50-och 60-talet utvecklades mycket service och handel och flera matbutiker, köttaffär, bageri, järnaffär, modebutik, 3st trädgårdsmästare, tandläkare, läkare som kom när man ringde och barnmorskor som stöttade blivande föräldrar och som bodde i och arbetade i bygden, skolor, torghandelsföretagande, Mobil- och Shelltappeninvigdes och en bensinpump syntes på ett foto utanför Zackrissons mataffär.
Detta är ett axplock av en god service och starkt företagande i bygden.
I samhället utvecklades också god hälsa genom husmodersgymnastik och genom idrottsföreningarna.
På ett foto syntes hockeybanan tydligt. En av de närvarande hade spelat match på rinken. Ombytet utfördes i en ouppvärmd mindre byggnad vid rinken. Match resultatet glömde vi fråga om.
Brandkåren hjälpte till att pumpa vatten till rinken från Lärjeån.

I vår ”egna” tidning Fredagsbladet som trycktes i Gråbo kunde vi läsa vad som hänt och vad som skulle hände inom närområdet såsom i Lerum, Gråbo, Bergum m.fl. Flera exemplar fanns på plats och var väl arkiverade.

Kaffe och bulle samt tid för samtal blev det i halvleken på denna Berättarkväll.

Efter pausen gav Lena prov på stort inlevelse och engagemang när hon interaktivt lärde oss de gamla uttrycken från bygden. Hon sade ordet och vi gissade. Några uttryck fanns kvar i minnet hos besökarna men andra fick Lena ge oss svaret på.
Berättarkvällen avslutades och vi hade fått mycket ny kunskap och stora aha-upplevelser med oss.

Alla tackade varandra för en trevlig kväll och drog hemåt i höstmörkret.