Förberedelser inför 2022

Mer blommor utefter cykelbanan!?

Nu har vägkanterna utefter cykelbana röjts. Det inledande arbetet med att ge blommande växter och gräs utefter cykelbanan bättre förutsättningar startar nu.

Samtidigt kommer det under veckan ske anpassningar av korsningar mellan cykelbanan och korsande vägar.