Blommande cykelväg – Inventeringsrapport klar!

Inventeringen av växter utefter cykelbanan mellan Lerjedalens Golf och kommungränsen mot Lerum är klar!

Våra duktiga biologer och växtkännare har gjort ett digert arbete med inventering och sammanställt en rapport som du kan ta del av nedan. Trafikkontoret tillsammans med oss kommer att söka nya bidrag för att fortsätta arbetet för att skapa verkligt blommande, vackra dikeskanter som stödjer biologisk mångfald. Vi hoppas under 2022 kunna genomföra några aktiviteter där intresserade kan vara med. Liknande vi gjorde i samband med byggena av bi-hotellen.

Jag vill ladda ner och läsa rapporten (pdf)