Projektet – Framtidens transportlösningsar rullar vidare ;)

Projektet som leds av Halmstads Universitet jobbar vidare.

Vid dagens möte där delar av BGU Centrumgrupp var med, gick vi igenom erfarenheterna från de workshops och intervjuer som gjort i BGU-området och i stadsdelen Drottninghög utanför Helsingborg (som är det andra testområdet).
Det håller på att sammanställas i en rapport över vilka utmaningar man sett i en “bottom-up” process och vilka frågor som hamnar i fokus.

Nu har projektets huvuddelägare, Halmstads Universitet, Göteborgs Stad, Volvo Cars m.fl. börjat arbeta med en ny ansökan för att få medel att kunna testa funktionerna med transportlösningar på beställning. Förhoppningsvis kommer de att få OK på ansökan så att vi kan få testa “självkörande” transportlösningar i vårt område någon gång under 2022.

X