Skanskas tillstånd att utvidga deponin i Gunnilse är överklagad

BGU Centrumgrupp har lämnat in överklagan till länsstyrelsen beslut.

Frågan går nu vidare till Mark och Miljödomstolen.

Vi har samtidigt informerat Gbg Stads Klimat & Miljöförvaltning, Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret liksom deras respektive nämndordförande om att vi överklagat. Något som vi kunde förväntat oss att de skulle gjort för att skydda vårt redan hårt utsatta område.

Klicka här för att ladda ner och läsa överklagan (pdf)