Blommande cykelväg – Projektmöte

Projektet Blommande cykelväg hade avstämningsmöte på fredagen.

Projektet som stöds av Naturvårdsverket leds av Trafikkontoret med Naturskyddsföreningen och BGU som partners.

Vi gick igenom erfarenheter från sommarens inventering som våra biologer från BGU och Naturskyddsföreningen gjort. Vilka arter har man hittat? vilka invasiva arter skall vi försöka ta bort? (typ Lupiner m.fl.). En rapport kommer att sammanställas och skickas till Naturvårdsverket.
Är du intresserad av att ta del av den?
Skicka ett mejl till utveckling@bergum-gunnilse.se

Vägkanterna har inte slagits under året, delvis för att kunna genomföra inventeringen men viktigast av allt för att de ängsväxter och blommor som finns skall få en chans att fröa av sig inför kommande år.
Kanterna kommer nu att slås och gräset och växterna samlas in och invasiva arter förbrännas.

I projektet ingår också våra Bi-hotell som kommer att ge plats för många pollinerande insekter som bidrar till mer blommor och rikare skördar i Olofstorps trädgårdar.

Avsikten är nu att söka nytt bidrag för nästa år och framåt så att BGU-områdets initiativ för ökad biologisk mångfald tydligt kommer fram.