Bi-odlargrupp startar inom BGU

Ökat intresse för bi-odling och biologisk mångfald skapar en ny grupp för intresserade och aktiva biodlare i vårt område.

Läs mer här i handlingsplanen vad vi som tagit initiativet vill fokusera på.

Alla intresserade uppmanas skicka ett mejl med sina kontaktuppgifter till biodlare@bergum-gunnilse.se för att vara med och bygga detta nya nätverk.