Beslutet om avslag för deponi Vråssered är överklagat!

BGU Centrumgrupp hade idag kontakt med Länsstyrelsen och fick information om att Länsstyrelsens beslut i ärendet om Vråssereds deponi med diarienummer 13198-2020 överklagats.

Vi fortsätter naturligtvis att bevaka detta och när det blir dags för nästa instans vilket är Mark- och Miljödomstolen, så kommer vi att samla alla krafter igen!
Troligen dröjer det mellan 6 – 18 månader innan det kommer upp.