Översiktsplan

Idag den 27/6 skickade vi in vår inlaga med synpunkter på förslaget till Översiktsplan

Ni som läst förslaget till översiktsplan för hela Göteborg har säkert sett att vårt området bara behandlas med några rader.

I vårt svar har vi visat på möjligheterna i vårt område och uppmanar politiker och tjänstepersoner till att prioritera på vårt område och ta vara på de lokala krafter som arbetar för långsiktigt hållbar utveckling.

Du som är BGU-medlem bör ha fått en kopia via mejl på hela inlagan tillsammans med en rad intressanta bilagor.
Du som ännu inte är medlem – anmäl dig via hemsidan under fliken “bli medlem” så får du också en kopia.