Olofstorp får Bihotell!

Projektet Blommande Cykelväg bygger bihotell i Olofstorp

Som en del i projektet för att öka den biologiska mångfalden med mer blommor i vägkanten utefter cykelbanan från Lerjedalens golf till kommungränsen mot Gråbo har vi lovat vara med och skapa boplatser för pollinerare.
Vi planerar nu att uppföra ett bihotell i Järnvägsparken och ett på den gamla lekplatsen vid Hallens väg. Bihotellen hoppas vi skall ge boplats för solitärbin som  hjälper till med pollinering av fruktträd och bärbuskar i Olofstorps alla trädgårdar.

Läs mer om solitärbin här

Vi tänker bygga bihotell liknande detta.

Skall vi starta en Biodlar och bi-intressegrupp inom BGU?

Vi har många biodlare i området men vi kan bli fler och som kan samarbeta och hjälpa varandra och utveckla biodlingar, honungsproduktion och andra produkter kopplade till bin.

Är du intresserad av att vara med i en bi-utvecklingsgrupp?
Hör av dig med ett mejl till utveckling@bergum-gunnilse.se  !