Föreläsning om lokalt inflytande

Digital föreläsning av Ulla Herlitz och Hans Arén om en modell för nya demokratiska sätt att arbeta tillsammans.

Tillsammans är ledordet för Ulla Herlitz och Hans Arén som skrivit en idébok om lokal demokrati, ekonomi och planering. De vill lyfta fram att lokal samhällena har mycket att bidra med i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Inte bara som producenter av mat, energi och rekreation utan också i arbetet med att stärka cirkulära ekonomiska kretslopp och medborgarnas inflytande och medskapande i den fysiska planeringen. Författarna menar att civilsamhället, näringslivet och det offentliga måste hitta nya samarbetsformer. I boken Den första samhällsnivån utvecklar de en modell för nya demokratiska sätt att arbeta tillsammans.

Se föreläsingen här! Youtube (45min)

Vad kan vi ta till oss av detta för att öka vårt lokala inflytande?

Göteborgs Stad Konsument och Medborgarservice har fått i uppdrag att se över hur det demokratiska underskottet inte skall öka,

Vad anser du?  Vad kan vi göra?  Vill du vara med och påverka?
Hör av dig med ett mejl till utveckling@bergum-gunnilse.se