Utvidgning av Pendelparkering i Olofstorp

Trafikkontoret har gjort en bygglovsansökan om en kraftig utbyggnad av pendelparkeringen i Olofstorp.

Du kan ta del av ansökan klicka här
och
ritningen klicka här

Har du synpunkter på denna ansökan som du vill att vi förmedlar till Stadsbyggnadskontoret?
Skicka mejl till centrum@bergum-gunnilse.se   SENAST 17/5