Projekt Blommande Cykelväg har startat

Nu drar projektet för att skapa blommande och surrande vägkanter igång!

Tillsammans med Trafikkontoret, Naturskyddsföreningen i Göteborg har vi fått stöd från Naturvårdsverket för att inventera och skapa bättre förutsättningar för blommor och växter utefter cykelbanan från Lärjedalens golf och fram till kommungränsen mot Gråbo.