Inlaga mot deponi i Gunnilse postad

Bergum-Gunnilse Utveckling lämnade idag in protest mot nyetablering och utvidgning av Skanska’s deponi i Gunnilse

Du kan läsa vår motivering här.
Handlingen kompletterades med 292 namnunderskrifter.