Göteborgs Stad (KMN) avstyrker etablering av deponi i Vråssered

Hämta och läs Klimat och Miljönämndens dokument här

Hämta här!