Stoppa planerna på en ny deponi i Gunnilse

Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst: Komplettering eller yttrande i ärende på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.
Eller via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.
Ange diarienummer 551-26024-2020.

BGU har gjort klart en inlaga som nu finns tillgänglig för den som vill skriva under. Skicka ett mejl till centrum@bergum-gunnilse.se så får du redan på var dokumentet finns för underskrift.
OBS – du kan skriva under fram till kl 09:00 på fredag 16/4

Samtidigt uppmanar vi ALLA som ännu inte varit inne på Skrivunder.com och skrivit under att göra det – gå in via denna länk: https://www.skrivunder.com/stoppa_fler_deponier_i_gunnilse