STOPPA planerna på deponi Vråssered

Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst: Komplettering eller yttrande i ärende på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.
Eller via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.
Ange diarienummer 551-13198-2020.

BGU har begärt anstånd med att komma in med synpunkter, de skall vara inne senast 3/5.
En inlaga är klar och går nu runt för underskrifter.

Samtidigt uppmanar vi ALLA som ännu inte varit inne på Skrivunder.com och skrivit under att göra det – gå in via denna länk: https://www.skrivunder.com/stoppa_vrasseredsdeponin