Inspiration från Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen

Lite kort information från årsmötet i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen

BGU är medlemmar sedan starten och fick stöd från HSSL Gbg för att lägga upp vår första hemsida. Via HSSL får vi möjligheter att på ett bra sätt samverka med andra föreningar i Göteborgsområdet. Du kan läsa mer på hemsidan

I Göteborgsregionen har vi definierat två profilfrågor som vi kommer att jobba med under året och kommande år. Vi kommer att se mer om dessa frågor under året.

Lokalt inflytande

Hållbara matsystem och lokal matförsörjning

 

Klicka här för att se en inspirerande film om tankar på lokal utveckling - post Corona