Stoppa fler nya deponier i Gunnilse!

Skriv under för att stoppa nyetablerinag av deponi i gunnilse!

Vill du också att Gunnilse och Lärjeån ska få behålla sina unika naturvärden och få en hållbar samhällsutveckling som består av varsam utveckling av natur, odlingskultur och bostadsbebyggelse?

Då får det vara slut med att behandla Gunnilse som ett område dit man kan förlägga störande verksamheter och deponier.

Skanska Industrial Solution AB ansöker om att få deponera inerta (lera, betong, tegel etc) massor i Gunnilse under 10 års tid. Området de ansöker om är beläget mellan Gunnilse Granväg, Kroksjövägen, Gunnilsevägen och cykelvägen/gamla banvallen ner mot Lärjeån.

Ladda ner och läs mer här (pdf)