Resultatet från enkäten om Bergums Centrum

En sammanställning av resultat från enkäten presenterades vid ett möte med Fastighetskontoret i slutet av förra veckan.  Resultatet ligger nu till grund för fortsatt skissande och planering av de arkitekter som engagerats av Fastighetskontoret.  Avstämningar kommer att ske under våren – sommaren.

Processen för ökad service inklusive boende i Olofstorps centrum har börjat men det är många frågor som skall lösas innan det blir verklighet.

I samband med att referensgruppen sammanställde resultatet så kom vi på att vi liksom en del städer som nu jobbar med hållbar stadsbyggnad – 15 minuters staden – skulle kunna jobba med tanken att verka för att skapa
15 minuters bygden (tillgång till service inom 15 min till fots eller med cykel)

Det stämmer bra med BGU’s övergripande mål att arbeta för utveckling av vår bygd så att vi högre grad kan bo och arbeta lokalt eller i närområdet.

Se presentationen av enkäten här
X