Viktiga frågor om vad Du skulle vilja se i ett centrum i Olofstorp

Som du känner till så har BGU Centrumgrupp börjat jobba med Fastighetskontoret för att se över förutsättningarna för ett centrum i Olofstorp!

 

din hjälp behövs för att prioritera hur ett framtida centrum i olofstorp skall bli!

Vi ber dig svara på en kort enkät!
Klicka på knappen nedan för att snabbt ta dig till enkäten.
Vi behöver ditt svar NU!
Du har nu möjlighet att i ett tidigt skede i planeringen vara med och påverka! 
Enkäten stänger den 28/2!!

Ta mig snabbt till enkäten!