Bergums Centrum i Olofstorp

BGU centrumgrupp har bildat en  referensgrupp

Under hösten har en referensgrupp inom BGU Centrumgrupp börjat samtalen med Gbg Stads Fastighetskontor om att komma igång ett projekt för att skapa ett centrum i Olofstorp.
Projektet ligger nu med i Fastighetskontorets planering och man har informerat om det på Fastighetsnämnden.
Målet är att i dec -21 kunna skicka in en Planbeskedsansökan till Byggnadsnämnden.

Som grund för projektet ligger BGU’s förslag till utveckling av ett centrum som vi tog fram under den LokalEkonomiskaAnalysen 2017/18. Du kan läsa hela eller delar av rapporten här. (sida 45 och framåt handlar om utvecklingsmöjligheter).
Vi kommer troligen att under jan/feb stämma av och skaffa oss en nulägesbild över vad vi som bor i området vill se i vårt centrum. Vi återkommer om detta.

Vill du också vara med och påverka i referensgruppen?
Skicka ett mejl till centrum@bergum-gunnilse.se