BGU’s synpunkter på ÅVS Lerumsvägen

Nu har BGU’s Centrumgrupp sammanställt de synpunkter som kommit in och skickat till Trafikverket.

Här kan du ladda ner och läsa hela sammanställningen. (uppdaterad 20 12 08)

Ladd ner pdf och läs!

I vår synpunkter har vi även gjort en hänvisning till VGRs cykelstrategi som skull kunna hjälpa till att påskynda byggandet av en säker gång- och cykelväg mellan Olofstorp och Lerum.
Du kan ladda ner och läsa den här.