Inspiration för ökat samarbete

Direkt från pressarna – ny handbok om att bilda bygdebolag!

En handbok med information och inspiration för samhällsföreningar, byalag, sockenråd, omställningsinitiativ och andra grupper som vill ta det lokala utvecklingsarbetet till nästa nivå.
Handboken har arbetats fram genom ett samarbete mellan Hela Sverige ska leva, SLU och Coompanion med stöd från Tillväxtverket.

Ladda ner och läs handboken här!