NYHET om Vråssered

Nyheter från Lerums Kommun

 

lerumskommuns profilbild

Länsstyrelsen har lyssnat på kommunens synpunkter om bolaget Massoptimering i Västs planer på en deponi i Vråssered, strax utanför vår kommungräns. Det är en placering som samtliga politiska partier i kommunstyrelsen är negativa till eftersom det skulle innebära en ökning av tunga transporter genom Lerums centrum och på Olofstorpsvägen upp till 20 år.
Nu har länsstyrelsen skickat ännu ett kompletteringsföreläggande till bolaget med nya krav. Bolaget måste svara senast 31 januari 2021.

Länsstyrelsens bedömning är fortfarande att trafiksituationen är avgörande för prövningen. De ställer krav på att bolaget svarar på kommunens synpunkter om lokalisering /trafik/buller/vibrationer/geoteknik och att de inväntar en pågående åtgärdsvalsstudie för Olofstorpsvägen.
Läs mer på kommunens webbplats lerum.se under “bygga, bo och miljö” och sedan “byggprojekt”. Där hittar du också aktuella handlingar för nedladdning.

Läs Länstyrelsens Föreläggande om kompletteringar här!