Blommande cykelväg

Nu finns de första informationstavlorna om projektet för att skapa vackra blommande dikeskanter utefter cykelbanan på plats.

Det är ett flerårigt samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad, Naturskyddsföreningen och BGU.
Skanna QR-koden för att läsa med om projektet.