Bergums Centrum – Referensgrupp

Bergum Centrums Referensgrupp har idag haft ett första möte.

Några av de som hittills anmält sitt intresse för att ingå i referensgruppen som skall föra dialog om utvecklingsprojektet Bergums Centrum med Fastighetskontoret har ikväll haft ett första möte, via nätet.

Målet med referensgruppen är att samla en för området representativ grupp av boende och intressenter så att vi tillsammans kan ge bästa bilden för hur vi vill att vårt centrum skall utformas.
Det är fortfarande möjligt att anmäla sitt intresse!
Skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter till centrum@bergum-gunnilse.se

Nästa möte är den 2/11 och tills dess skall vi fundera på och jobba med
– Inventera möjliga intressenter
– Möjliga affärsmodeller för centrumet