Hantverksgruppen startar upp höstens Work-Tjöt och SyLAN träffar

Nu startar vi i BGUs Hantverksgrupp upp höstens Work-Tjöt och SyLAN träffar. Du hittar datum och mer information i kalendern.

Välkommen!