Blommande cykelväg!

Nytt projekt startat för att skapa blommande vägkanter utefter cykelbanan.

I ett samarbete mellan Trafikkontoret, Naturskyddsföreningen och BGU startar nu ett flerårigt projekt för att öka den biologiska mångfalden utefter cykelbanan från Kroksjövägen till kommungränsen mot Gråbo.

Vid vårt första möte i tisdags bestämdes att Naturskyddsföreningen börja med en inventering för att se vilka växter det finns idag utefter sträckan. Trafikkontoret gör upp med entreprenören om förändrad slåtter för att öka och understödja utvecklingen av de växter som finns idag.

Med inventeringens resultat som bas görs sedan en plan för att föra in nya blommor och växter utefter cykelbanan för att öka den biologiska mångfalden och därmed ge bättre livsmiljöer för insekter såsom bin och humlor.

Tack till Gun E som bor i området och som tagit initiativet att kontakta TK och NF.