Farlig Trafik genom Olofstorp

Se TV inslaget här ….https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/olycksvag-kan-fa-betydligt-fler-lastbilar

Återigen behöver vi lyfta frågorna om den ohållbara trafiksituationen i vårt område.

Tack SVT  Väst för att ni hjälper oss att göra dem synliga!

Flera tunga lastbilar kör varje timme rakt genom centrum fullt av barn. Det är verkligheten i Olofstorp utanför Göteborg, och när ett företag i området nu vill expandera kan den olycksdrabbade vägen få ännu tyngre trafik.
– Det är helt galet, säger Therese Kanerva, lärare på Bergums skola.

I Olofstorp, nordväst om Göteborg, vill ett företag bygga en helt ny deponi. En ansökan om ett tillstånd för 20 års verksamhet har skickats till länsstyrelsen som just nu handlägger ärendet.

Till deponin är det tänkt att schaktmassor från byggen i Göteborg ska föras. Massorna kommer framför allt att transporteras med lastbil på den redan svårt olycksdrabbade väg som SVT Nyheter Väst tidigare rapporterat om.

Varje dag rör sig omkring 750 elever på den olycksdrabbade vägen. Nu växer frustrationen och protesterna bland de boende i Olofstorp.

– Nästan alla barn måste gå över vägen för att ta sig till skolan, säger läraren Therese Kanerva som själv är förälder.

Möt ortsborna som kämpar mot den tunga lastbilstrafiken som kan komma rakt igenom centrum. Se klippet ovan.

X