Kommunstyrelsen ger stöd till Småskaliga och lokala odlingsinitiativ

Brett politiskt förslag till beslut från Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktiges möte den 16/6

Bergum-Gunnilse Utveckling, Omställningsrörelsen och Hela Sverige Ska Leva Göteborgsregionen m.fl. har genom Potatisuppropet lyft frågan om vikten av lokal matproduktion och ökad självförsörjningsgrad.

Första steget är Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige. Sedan blir det upp till förvaltningarna att hitta vägar för att stödja och skapa möjligheterna för ökad lokal odling.

Läs hela beslutsförslaget här till höger, klicka på bilden.