Möte kring lekplatser i vårat område

Idag har vi haft ett möte med Park & Natur kring lekplatserna i vårat område. Vi har kartlagt alla lekplatser som är kommunala, privata eller “ägs” av en samfällighet. Vi har två stycken som är kommunala och det är dels den relativt nyupprustade lekplatsen på Saras väg och en lekplats i Gunnilse. Vi anser att Göteborgs stad bör se över de resterande lekplatserna för att vi sedan kan föra en diskussion kring hur någon eller några ytterligare lekplatser skulle kunna övertas till kommunala. Vi ser att behov finns dels för förskolorna i området som gärna går på promenad med barnen, likaså fritids på eftermiddagar och på lov. Men även att barnfamiljer i området behöver bra och säkra lekplatser att vistas på.

Vi lyfte speciellt lekplatsen som finns på Småkullavägen i närheten av Bergumsskolan. Lekplatsen är byggd av Göteborgs stad i början av år 2000 och sedan överlämnats till en samfällighet i området. Men efter många år så börjar den se sina sista dagar, då det är mycket slitage och den riskerar att inte gå igenom besiktningen nästa år, vilket kommer resultera i att den måste rivas. Det är en lekplats som nästan dagligen besöks av förskolor och skolor i området och på eftermiddagar, helger och lov fylls den med barnfamiljer och äldre barn som leker och umgås.

Vi vill gärna ha fler som engagerar sig i våra barns lekplatser – Intresserad ?  Hör av dig med ett mejl till utveckling@bergum-gunnilse.se