Möte med tjänstepersoner om framtiden för Bergums Fritidslantgård

Idag hade vi äntligen det första mötet för att komma igång med processerna för att rädda Fritidslantgården.

En mindre grupp inom BGU hade idag ett första möte med representanter från Fastighetskontoret som har hand om jordbruksarrenden, Stadsdelsförvaltningen Angered som har hand om den dagliga verksamheten samt från Idrotts- och föreningsförvaltningen som har hand om stöd för verksamheter.

Vi i BGU fick möjlighet att visa vår vision och plan för hur vi vill rädda verksamheten på lantgården och diskutera lite olika upplägg.
Tyvärr är det inte klart vem inom Kommunens förvaltning som har det slutliga ansvaret. Alla fick lite hemläxa för att undersöka vad som gäller, allt för att snarast få till ett nytt möte.

Så snart vi ser vilka alternativ som verkar troligast kommer vi att kalla till ett större möte för att samla MÅNGA fler lokala krafter för att komma i mål med detta innan hösten övergår i vinter.
VI UPPMANAR ALLA SOM PÅ ETT ELLER ANNAT SÄTT VILL VARA MED OCH BIDRA TILL ATT BEVARA OCH UTVECKLA GÅRDEN ATT HÖRA AV SIG! Skicka mejl till utveckling@bergum-gunnilse.se