MAN LYSSNAR PÅ OSS!

Frågan om etablering av Sprängämnesdepå i vårt område återremitterades till Fastighetsnämnden på dagens KS möte.

Vi vann denna ronden!

BGU Centrumgrupp
representerade av Tom och Erik

Fick nyss detta mej från en av stadssekreterarna!

På dagens sammanträde 26/2 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärenden till Fastighetsnämnden för att utreda alternativa lokaliseringar för sprängämnesdepån. Kommunstyrelsen beslutade även att Fastighetskontoret inte ska genomföra markbytesaffären.

Tack för att Ni skickat med era synpunkter, vi har tagit de i beaktande när vi landat i ett beslut i ärendet.