Protester mot Sprängämnesdepå i vårt område

Innan Lerjedalens golfbana blev anlagd hade Kruthanson önskemål om att lägga en sprängämnesdepå där golfklubben nu ligger.

2016 gjordes nytt försök som mötte protester!

2020 görs ett nytt försök som vi protesterar mot!

Vi är fortsatt motståndare till detta!

Idag den 25/2 har GP en artikel om fråga, dagen innan fråga åter kommer upp på Kommunstyrelsemöte i morgon.
Vi hoppas nu att tillräckligt många politiker vågar sätta ner fötterna och säga NEJ!
Vi vill inte behöva lägga mer energi på att arbeta mot kraftigt negativa förslag för vårt område.
Vi vill utveckla långsiktigt hållbara och klimatsmarta lokalsamhällen!

Artikeln i GP (för prenumeranter)