Yrkande om Sprängämnesdepå

NYTT FRÅN KS-MÖTET 5/2

FRÅGAN BORDLADES TILL NÄSTA MÖTE DEN 26/2.

Nu får Centrumgruppen jobba vidare med att öka förståelsen hos beslutsfattare om att det inte är OK att lägga sprängämnesdepån här.

 

Ladda ner och läs de rykande färska yrkanden som kommit inför Kommunstyrelsens möte på onsdag 5/2.
Man lyssnar på oss i Stadshuset!
BGU’s arbete för hållbar utveckling av vårt område märks!

Du får även med skrivelser från tiden då ärendet var uppe för behandling 2016.

Länk till handlingarna (pdf)