Extra FOKUS på Lantgården

Politiker verkar överens om att det är viktigt att behålla Fritidslantgården som den är!

BGU’s arbete med att visa tydligt intresse för att vara med och driva gården vidare som idag och även bygga vidare på att utveckla den mer har givit resultat.

De tilläggsyrkande som nu läggs fram inför Kommunstyrelsemötet på onsdag visar att man hört och förstått att VI VILL!

Ladda ner och läs själv de olika partiernas yrkande här

Här kan du se den presentation vi gjorde för politiker, klicka på bilden och ladda ner hela!

Presentation som vi gjorde och delade med politiker