Sprängämnesdepå vårt område!!

Frågan om att anlägga en stor sprängämnesdepå öster om Skanskakrossen trodde vi var död – MEN NEJ!

Frågan om markförsäljning och markbyte kommer upp på Kommunstyrelsemötet den 5/2!

Nu är det hög tid att ta tag i alla politiker som vi kan hitta för att stoppa detta som på ett effektivt sätt skapar hinder för långsiktigt hållbar utveckling av vårt område.
SDN Angered har sagt stopp och nej!

Ladda ner och läs underlaget för KS-mötet här

Det räcker nu!!

Vi har i fått ta alldeles för mycket av det man inte vill ha på andra håll!
Senast det vi nu ser varje dag – deponierna på golfbanan!
Dessutom får vi som motargument för egna initiativ på byggen att det påverkar landskapsbilden för mycket. Hur var det med Rågården – innebar den  ingen landskapspåverkan?