BGU med i projekt om hållbara transporter

BGU har fått möjlighet att vara med i ett forskningsprojekt om framtida transportlösningar!

Som ett resultat av rapporten och handlingsplanen från vår Gröna Lokalekonomiska analys, se sida 71(pdf), har vi fått och tagit chansen att vara med i ett forskningsprojekt om framtida transportlösningar.

Halmstad Högskola är projektledare och detta är ett samarbete mellan Högskolan, Gbg Trafikkontor, Skånetrafiken, Västtrafik och Volvo Cars och testområdena Drottninghög i Helsingborg och Bergum-Gunnilse.

Under projektet kommer personer i Bergum, Olofstorp och Gunnilse att intervjuas om sina transportbehov idag och vad man ser i framtiden.

Från projektet:
“How can future sustainable and shared mobility solutions for integrated transport collaboratively be planned and designed for, to promote social values, accessability and flexibility, and integrated city use?

How can we design with instead of for people?”

Är du intresserad av att vara med och delta i projektet?

Vill du vara med och bli intervjuad om framtida transportlösningar?

Fyll i dina uppgifter nedan: