Var med och rädda Bergums Fritidslantgård

Kommunstyrelsen (KS) bordlade frågan om Göteborgs Stads Lantgårdar inklusive Bergums Fritidslantgård på mötet den 15/1.
Nästa möte i Kommunstyrelsen är den 5/2.

Efter vårt mejl till alla KS Ledamöter innan möte den 15/1 fick vi direkt svar från några partier att de vill hitta en lösning for fortsatt drift. Som vi uppfattar det av svaren så är deras tankar i linje med vår vision.
Vårt “rädda lantgården team” håller nu på att sammanställa en presentation för att tydligare beskriva vad vi vill, samt se över de ekonomiska förutsättningarna.
Ett första möte med ett parti är redan inbokat, de bad oss komma!

Vi uppmanar alla som har ett minsta intresse i att vara med och rädda Bergums Fritidslantgård
– Fyll i namn, mejl och mobilnummer och gärna vad du skulle vilja och kan var med och göra i formuläret nedan!
Tillsamman kan vi!

Du kan läsa lite mer om tankarna för fortsatt drift som idag men också om utvecklingsmöjligheter i visionsdokumentet nedan samt den utredning som gjorts på uppdrag av projekt Stadslandet.

BGU’s Vision

Utvecklingsstudie – Bergum Fritidslantgård

[