STORT INTRESSE !

Här kan du ladda ner hela presentationen med anteckningar från mötet!

Drygt 70 personer – politiker, tjänstepersoner och boende intresserade av långsiktigt hållbar utveckling av Bergum och Gunnilse med omgivningar samtalade om möjligheter!
Detta andra mötet med politiker avslutades med en fråga om hur vi kan åstadkomma mer lokalt beslutsfattande och ansvar för utvecklingen.
Hur kan vi ta lärdom av Koster, Svågadalen och Röstånga?
Hur anpassar vi dessa lösningar till vårt område Bergum-Gunnilse?

Frågor som BGU kommer att jobba vidare med!

Från Hela Sverige Ska Leva – Göteborgsregionen

Inför direktvald första samhällsnivå!

Om det är allvar med en hållbar samhällsutveckling som politiken på alla nivåer eftersträvar, måste politiken också ge ansvar och makt åt invånare att sköta lokal förvaltning inom utpekade sakområden.

En hållbar samhällsutveckling förutsätter därmed att man kompletterar den strukturella demokratiska uppbyggnaden av samhället.
Till exempel göra det möjligt med direktvalda nämnder som i Svågadalen där man röstar fram en lokal demokratisk nämnd i allmänna personval, med fördjupad översiktplan som på Koster där öbefolkningens kunskaper tas tillvara och med lokal ekonomi som i Röstånga där lokalbefolkningen genom sitt eget utvecklingsaktiebolag kan göra efterlängtade investeringar.
Demokrati, planering och finansiering i nya former för den lokala nivån. Samhällsutmaningen på lokal nivå är att få det ideella engagemanget och det offentliga att samarbeta, till exempel som det skissas i idéskriften ”Den första samhällsnivån” (Herlitz & Arén, Hela Sverige ska leva, 2017; helasverige.se)