Uppdaterad Grillplats i Stenared behöver omsorg!

Göteborgs Stads Fastighetskontor har satsat resurser på att uppdatera och bygga om den gamla grillplatsen vid Bergums äldsta fotbollsplan i Stenared!
Tack!

Nu gäller det att vi vårdar den på bästa sätt!

Tyvärr har de närboende på senare tid upplevt att framför allt mopedburna ungdomar eldat vårdslöst och lämnat skräp efter sig.
Vi hoppas detta varit engångsföreteelser och att ALLA hjälps till att vårda denna fina plats.

I anslutning till grillplatsen finns “Skolskogen” som används och har används av Bergumsskolan för utflykter under många år!

Härifrån finns uppmärkta gångstigar till Småkulla och Älsjön.

Skogsförvaltarna på Fastighetskontoret planera att förlänga vandringsstigen från Stenared via Älsjön till Bingared!
Elever från Bergumsskolan och Fritidsgården kommer troligen att hjälpa till med delar av denna utbyggnad.!