Starkt stöd för Bergums Fritidsgård

Många medborgare kom till tisdagens möte i SDN Angered!

SDN mötet med frågorna om nedläggning av Gårdstens och Bergums Fritidsgårdar väckte stort intresse och samlade många unga och äldre!

Förvaltningen fick efter omröstning, efter yrkande från S, V, MP, SD och D, uppdraget att dra tillbaka förslaget och komma med förslag på andra besparingar för att klara kraven från Gbg Stad.
M, L och KD ville ha en konsekvensbeskrivning av förslaget till nedläggning vilket inte fick gehör från majoriteten.

Just nu kan alltså Bergums- och Gunnilse-borna känna sig lugna.
Christian Udd gjorde en utmärkt insats för Bergums Fritidsgård! TACK!

Foto: Jonas Levin