Bergums Fritidsgård – HOTAD

Göteborgs ekonomi  är mycket ansträngd på grund av en rad olika projekt, vilka många starkt kan ifrågasättas. Det har lett till att kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) har uppmanat alla förvaltningar att se över vad som kan sparas in på.

Det har nu lett till att SDF Angereds ledning nu föreslår en nedläggning av Fritidsgården i Bergum.
På SDN Angereds möte på tisdag den 25/6 (Blå Stället i Angered) kommer denna fråga upp för beslut, troligen kommer den att bordläggas och beslut tas på ett extra möte inom någon vecka.
Agenda för mötet (klicka) Allmänheten välkomnas på mötet kl 15:30
Ekonomisk åtgärdsplan juni 2019 (klicka)

Kan vi vara kreativa och komma med förslag på andra besparingar i klassen 1,2 miljoner som kan göras i stället så mottas det med tacksamhet!

Alla i Bergum, Olofstorp och Gunnilse känner kanske inte till all den fantastiska verksamhet som bedrivs varje dag på Fritidsgården – vi gör därför en kort redogörelse här:

Det är 3 heltidsanställda på Fritidsgården. Budgeten ligger på ca 1,2 miljoner kr per år.
Gårdens öppettider är:

Måndag 08.30-21.30
Tisdag 08.30-17.00
Onsdag 08.30-21.30
Torsdag 08.30-17.00
Fredag 08.30-21.30…

Verksamheten är uppdelad på följande 3 sätt:

08.30-13.30: Rastverksamhet, Skolcafé samt riktat Värdegrundsarbete i högstadieklasserna.

14.00-17.00: Fritidsklubb (För barn mellan 10-12 år). En verksamhet som skapar en meningsfull fritid och bärande relationer för framtida högstadium. Här har de i snitt ca 40-50 barn per dag och läsår.

17.30-21.30: Traditionell Fritidsgård för målgrupp 13-20 år. Här bedriver de öppen verksamhet blandat med riktade aktiviteter, med fokus på relationer och ungdomars välmående.

Under öppettiderna har de barn och ungdomar i verksamheten hela tiden. Detta beror på att de är en utav ytterst få Fritidsgårdar i Göteborg som är integrerad och verksam i samma lokaler som skolan.
Samverkan med skolan är relativt unik och anledningen till det är att de hela tiden jobbar transparent och i dialog med varandra med “deras” barns bästa för ögonen.
Detta arbete som fritidsgårdens personal och skolan tillsammans utför är helt avgörande för ett “lyckat” resultat.
Bergums skola ligger i år återigen bland de bästa skolorna i Göteborg, i år på 12 plats vad gäller resultat och utgångselevernas (niornas) gymnasiebehörighet.

Vi kan bara GRATULERA och TACKA er för ett målinriktat och träget arbete med barnens och ungdomarnas bästa för ögonen. Ungdomar som kan bidra till en långsiktigt hållbar framtid

Att stänga ner Fritidsgården kommer att få oerhörda konsekvenser för de boende i Bergum, Olofstorp och Gunnilse. Främst kommer det att drabba våra barn och ungdomar men även föräldrar. Detta är en verksamhet som kostar otroligt lite i förhållande till vad man får tillbaka. Fritidsgården är i området en central plats där även andra aktörer och föreningar är verksamma i perioder.

En annan problematik att ta med i beräkningen är att de i sitt arbetssätt värnar om en ökad integration i Angered och Göteborg. Stadsdelen och staden upplevs på flera håll segregerad och vi ser en ökad oro och misstro mot invandrare i vårt område.
Om politikerna tar beslut om nedläggning så finns en påtaglig RISK att göra klyftan och segregationen ännu större.

Prata med dina politiker i SDN Angered – du når dem på mejl och telefon via denna länk  (klicka på namnet så får du fram mejl och telefon – DET ÄR BRÅTTOM!

På måndag den 24/6 kl 18:00 hälsas alla välkomna till Fritidsgården för att träffa personalen och kan då ställa frågor för att får en bättre bild över vad en nedläggning skulle innebära!