Samråd om Naturreservat för Lärjeån med omgivningar

Göteborgs Stad och Byggnadsnämnden går ut till samråd om bildande av ett omfattande naturreservat utefter Lärjeån med omgivningar.

Samrådshandlingar med kartor hittar du här!

Ladda ner och läs Tjänsteutlåtande här Tjänsteutlåtande 20190426

Svar på samrådet skall vara inlämnat senast den 30 september i år.

BGU kommer att samordna ett svar!

Förslag till beslut

Ladda ner och läs här.Bilaga 1 Beslutshandling

Här framgår vilka regler som föreslås gälla för Naturreservatet.
Läs detta tillsammans med Beslutskartan (Bilaga 1) för att förstå vidden av påverkan över området.

Området innanför den heldragna linjen föreslås bli Naturreservat (bilaga 1 Beslutskarta)
Ladda ner och studera kartan här (Bilaga 2)

Skötselplan

Ladda ner Skötselplan och regler här (Bilaga 2 Skotselplan)

Inventering av Friluftslivsområden mellan Lärjeholm och Gunnilse

Ladda ner och studera kartan (Bilaga 6a)

Inventering av Friluftslivsområden mellan Gunnilse och Lerjedalens golf

Ladda ner och studera kartan (Bilaga 6b)

Inventering av Friluftslivsområden mellan Lerjedalens golf och Delarbäcken

Ladda ner och studera kartan (Bilaga 6c)

Fornlämningar mellan Lärjeholm och Gunnilse

Ladda ner och studera kartan över fornlämningar (Bilaga 7a)

Fornlämningar mellan Gunnilse och Brända mosse

Ladda ner och studera kartan över fornlämningar (Bilaga 7b)

Fornlämningar mellan Brända mosse och Delarbäcken

Ladda ner och studera kartan över fornlämningar (Bilaga 7c)

Fastställda detaljplaner för området med inritade gränser för reservatet

Ladda ner och studera kartan (Bilaga 9)