952 namnunderskrifter !

Foto: Ingrid Olsson

952 namnunderskrifter för att rädda och bevara Bergums Fritidslantgård!

Vi har idag skickat iväg alla underskrifter som hittills gjorts för att uppmana politiker att tilldela erforderliga resurser för att Lantgården skall kunna fortsätt som idag och ges möjligheter till utveckling.

Alla politiker i SDN Angered, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Fastighetsnämnden, Park och Naturnämnden, Byggnadsnämnden, Idrotts och Föreningsnämnden, Sociala Resursnämnden samt alla i Kommunfullmäktige har fått mejl med listorna och vår folder om hållbar utveckling av området.