Ansökan om NY deponi i Gunnilse

Skanska ansöker om att anlägga ny deponi!

Nedan kan du ladda ner och läsa samrådshandlingen som nyss kom till oss i Bergum-Gunnilse Utveckling.
Centrumgruppen återkommer med information om möte.

Synpunkter skall lämnas senast den 8:e maj!

Några av er som vill vara med och bidra?

Hör av dig med ett mejl till centrum@bergum-gunnilse.se

Ladda ner och läs samrådshandlingen här!