Deponi i Vråssered – Betydande Miljöpåverkan

Länsstyrelsen har tagit ett beslut!

Länsstyrelsen har tagit beslut om att en deponi i Vråssered kan antas medföra BETYDANDE Miljöpåverkan!  Läs beslutet här!

X