Centrumgruppens möte om Gunnilse Centrum

Gunnilsegruppen samlades för andra gången idag för att diskutera hur vi får igång den avstannade utvecklingsprocessen för Gunnilse Centrum.
Vi enades om att först får en uppfattning om var ärendet nu ligger och vilka stötestenar som behöver undanröjas.

Därefter kan vi börja diskutera förbättringar av det förslag till detaljplan som nu pausats. Har du inte sett planen? Då kan du ladda ner den här! och Illustrationer/kartor här!
Vi hoppas fler i Gunnilse med omnejd vill vara med och lägga grunden till en långsiktigt hållbar utveckling av Gunnilse.
Nästa möte är den 6/5 – kolla i BGU’s kalender!
Anmäl ditt intresse att vara med till Jörgen W, du hittar kontaktdata under BGU sidans menyflik Kontakt alternativt så skickar du ett mejl till centrum@bergum-gunnilse.se